Trang chủ > Cuộc sống ở Tỉnh Aichi > Thuế > Nơi nộp thuế của Tỉnh

Cuộc sống ở Tỉnh Aichi

Thuế

Nơi nộp thuế của Tỉnh

Những cơ quan tài chính, v.v... thu thuế của tỉnh

Việc thu thuế của tỉnh được thực hiện tại những cơ quan tài chính, v.v... được liệt kê sau đây. (Tại các quầy giao dịch, Ngân hàng The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ sẽ có vai trò là “cơ quan tài chính được Chính quyền Tỉnh Aichi chỉ định”, trong khi các ngân hàng khác, các ngân hàng shinkin, Community Bank Shinyo Kumiai, các hợp tác xã nông nghiệp, các hợp tác xã ngư nghiệp, Shoko Chukin Bank và Tokai-Rokin sẽ có vai trò là “cơ quan tài chính được Chính quyền Tỉnh Aichi ủy quyền để nhận nộp thuế”.)

Phân loại Tên
Các tổ chức của tỉnh Các văn phòng thuế của tỉnh
Cơ quan tài chính được Chính quyền Tỉnh Aichi chỉ định Ngân hàng The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (chi nhánh chính và các chi nhánh trên toàn quốc)
Các cơ quan tài chính được Chính quyền Tỉnh Aichi ủy quyền để nhận nộp thuế
Các ngân hàng (*1) Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corp.
Ngân hàng Resona Bank Ltd.
Ngân hàng Mizuho Bank, Ltd.
Ngân hàng Mizuho Corporate Bank, Ltd.
Ngân hàng The Hyakugo Bank, Ltd.
Ngân hàng Shizuoka Bank, Ltd.
Ngân hàng Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd.
Ngân hàng The Hokuriku Bank, Ltd.
Ngân hàng The Juroku Bank, Ltd.
Ngân hàng The Hachijuni Bank, Ltd.
Ngân hàng The Mie Bank, Ltd.
Ngân hàng Suruga Bank, Ltd.
Ngân hàng The Bank of Yokohama, Ltd.
Ngân hàng The Yamaguchi Bank, Ltd.
Ngân hàng The Bank of Fukuoka, Ltd.
Ngân hàng The Hokkoku Bank, Ltd.
Ngân hàng The Hyakujushi Bank, Ltd.
Ngân hàng The Shimizu Bank, Ltd.
Ngân hàng The Shiga Bank, Ltd.
Ngân hàng The Iyo Bank, Ltd.
Ngân hàng The Hiroshima Bank, Ltd.
Ngân hàng The Fukui Bank, Ltd.
Ngân hàng The Daishi Bank, Ltd.
Ngân hàng The 77 Bank, Ltd.
Ngân hàng The Aichi Bank, Ltd.
Ngân hàng The Bank of Nagoya, Ltd.
Ngân hàng Kansai Urban Banking Corp.
Ngân hàng The Chukyo Bank, Ltd.
Ngân hàng The Gifu Bank, Ltd.
Ngân hàng The Daisan Bank, Ltd.
Ngân hàng Kinki Osaka Bank, Ltd.
Ngân hàng The Tokyo Star Bank, Ltd.
Ngân hàng The Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd.
Ngân hàng Mizuho Trust and Banking Co., Ltd.
Ngân hàng The Chuo Mitsui Trust and Banking Co., Ltd.
Ngân hàng Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp.
Ngân hàng Shinsei Bank, Ltd.
Ngân hàng Aozora Bank, Ltd.
Japan Post Bank (bao gồm bưu điện với đại lý của Japan Post Bank)
Các ngân hàng Shinkin bank (ngân hàng tín dụng) (*1, *2) Ngân hàng tín dụng Gifu (The Gifu Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Ogaki (The Ogaki Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Tono (Tono Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Aichi (Aichi Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Toyohashi (Toyohashi Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Okazaki (The Okazaki Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Ichii (Ichii Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Seto (Seto Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Handa (Handa Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Chita (Chita Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Toyokawa (Toyokawa Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Toyota (Toyota Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng The Hekikai (The Hekikai Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Nishio (Nishio Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Gamagori (The Gamagori Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Bisai (Bisai Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Chunichi (The Chunichi Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Toshun (Toshun Shinkin Bank)
Ngân hàng tín dụng Kuwana (Kuwana Shinkin Bank)
Các ngân hàng cộng đồng  (*1, *2) Ngân hàng Aichi Shogin, Ngân hàng Toyohashi Shoko, Ngân hàng cộng đồng Aichi-ken Chuo (Aichi-ken Chuo Community Bank), Ngân hàng cộng đồng Mikawa (Mikawa Community Bank), Ngân hàng cộng đồng Io (Io Community Bank)
Các hợp tác xã nông nghiệp, v.v... Liên đoàn Tín dụng Tỉnh Aichi của Hợp tác xã Nông nghiệp, Liên đoàn Tín dụng Tỉnh Aichi của Hợp tác xã Ngư nghiệp, và các hợp tác xã nông nghiệp, các hợp tác xã ngư nghiệp trong tỉnh Aichi có vai trò là "cơ quan tài chính được Chính quyền Tỉnh Aichi ủy quyền để nhận nộp thuế" tại quầy
Khác Ngân hàng The Shoko Chukin Bank, Ngân hàng Tokai-Rokin
Các cửa hàng tiện ích Cửa hàng tiện ích Cocostore, Cửa hàng tiện ích Circle K, Sunkus, Cửa hàng tiện ích Seven-Eleven, Cửa hàng tiện ích Daily Yamazaki, Cửa hàng tiện ích FamilyMart, Cửa hàng tiện ích Ministop, Cửa hàng tiện ích Yamazaki Daily Store, Cửa hàng tiện ích Lawson

(*1) Có thể thực hiện nộp thuế tại bất cứ chi nhánh nào trên khắp Nhật Bản.
(*2) Một số ngân hàng shinkin (Aichi, Ichii, Okazaki, Gamagori, Seto, Chita, Chunichi, Toshun, Toyokawa, Toyota, Nishio, Handa, và Hekikai) và một số ngân hàng phục vụ cộng đồng (Aichi Chuo, Toyohashi Shoko, và Mikawa) không có chi nhánh ngoài Tỉnh Aichi.

Công dân cũng có thể nộp thuế bằng cách sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử hoặc máy giao dịch tự động tương thích với dịch vụ Pay-easy.

Thuế kinh doanh cá nhân và thuế xe hơi có thể được nộp bằng chuyển khoản từ tài khoản. Lựa chọn an toàn và thuận tiện này được thiết kế để tự động chuyển tiền thuế vào ngày đến hạn từ tài khoản tiền gửi (tiết kiệm) của bạn tại một bưu điện, “cơ quan tài chính được Chính quyền Tỉnh Aichi chỉ định” hoặc “cơ quan tài chính được Chính quyền Tỉnh Aichi ủy quyền để nhận nộp thuế” (nêu trên) trên toàn quốc.

Nhờ sử dụng dịch vụ chuyển khoản từ tài khoản, bạn sẽ không còn gặp phải rủi ro bị phạt tiền do nộp trễ hạn (xảy ra trong trường hợp bạn không nộp thuế trong hoặc trước ngày đến hạn) và bạn cũng không cần phải đến cơ quan tài chính, v.v... để nộp thuế nữa.

Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ, vui lòng mang con dấu của bạn đến bất kỳ cơ quan tài chính nào là nơi bạn có tài khoản, và thực hiện thủ tục ở quầy giao dịch.

Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng dịch vụ chuyển khoản từ tài khoản vì tính an toàn và thuận tiện của dịch vụ này.

Hiện nay, việc nộp thuế của tỉnh đã có thể thực hiện tại các cửa hàng tiện ích.

Bạn có thể nộp thuế của tỉnh bằng cách mang hóa đơn có in mã vạch nộp thuế cửa hàng tiện ích đến một cửa hàng tiện ích trước ngày đến hạn nộp thuế.

1. Những loại thuế của tỉnh có thể nộp tại các cửa hàng tiện ích
(1) Thuế xe hơi, thuế kinh doanh cá nhân, thuế thu nhập bất động sản, thuế khai khoáng
(2) Nộp tiền thuế theo bộ hoặc tiền thuế bổ sung (thuế doanh nghiệp của tỉnh, thuế kinh doanh doanh nghiệp)
(3) Nộp phần thuế chưa nộp bằng cách sử dụng hóa đơn do Văn phòng Thuế của Tỉnh cung cấp (tất cả các loại thuế)
2. Số tiền thuế có thể nộp tại các cửa hàng tiện ích
Bạn có thể nộp thuế với số tiền lên đến 300.000 yên.
3. Cuống hóa đơn nộp thuế
Cuống hóa đơn nộp thuế của bạn sẽ là bằng chứng nộp thuế nếu bạn gặp phải rắc rối. Vui lòng giữ lại các cuống hóa đơn này sau khi nộp thuế.
4. Biên lai
Cửa hàng tiện ích sẽ thông báo cho Tỉnh Aichi ngay khi biên lai được tạo ra. Vui lòng đảm bảo rằng bạn nhận được biên lai khi nộp thuế.

Đầu trang