Trang chủ > Điều khoản và Chính sách của trang web

Điều khoản và Chính sách của trang web

Quản lý và Quản trị

Quản lý và quản trị toàn bộ trang web của Tỉnh Aichi được thực hiện bởi Phòng Kế hoạch Thông tin của Sở Phát triển Khu vực Tỉnh Aichi.

Tuyên bố bản quyền

Tỉnh Aichi nắm giữ bản quyền của tất cả dữ liệu và thông tin (văn bản, ảnh chụp, hình vẽ, v.v...) công bố trên trang web của tỉnh. Tỉnh Aichi cũng nắm giữ bản quyền của toàn bộ trang web này như là một công trình biên soạn và bảo vệ những quyền này theo luật bản quyền. Bạn không được sao chép nội dung của trang web này hoặc tạo ra công trình phái sinh mà không có sự cho phép, ngoại trừ các hành động thuộc điều khoản được cho phép theo luật bản quyền, như “trích dẫn và tham chiếu" và "sao chép để sử dụng cá nhân.”

Miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi tin tưởng vào sự chính xác của thông tin công bố trên trang web của Tỉnh Aichi, tuy nhiên Tỉnh Aichi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ cách thức sử dụng thông tin nào trên trang web Tỉnh Aichi mà người vào trang web có thể dùng. Tỉnh Aichi không chịu trách nhiệm trong bất cứ trường hợp nào đối với bất cứ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh bởi người sử dụng khi đang truy cập vào trang web của Tỉnh Aichi.

Chính sách liên kết

Mọi người đều có thể tự do liên kết với trang web của Tỉnh Aichi theo quy tắc thông thường, nhưng chúng tôi yêu cầu bạn không tạo liên kết tải trang web của Tỉnh Aichi trong khung trên trang web riêng của bạn. Theo quy tắc thông thường, các trao đổi liên kết chỉ được chấp nhận cho các cơ quan công cộng trong Nhật Bản. Vui lòng hiểu rằng nội dung trang web của Tỉnh Aichi cũng như các URL (địa chỉ) của các trang trong trang web này có thể bị thay đổi và xóa mà không cần báo trước.

Độ phân giải màn hình

Trang web này được thiết kế cho độ phân giải chuẩn là 1.024x768 pixel.

Truy cập phổ dụng

Chúng tôi cố gắng thiết kế trang web này phù hợp với hướng dẫn “truy cập phổ dụng” để mọi người bất kể độ tuổi, giới tính hay khuyết tật có thể dễ dàng truy cập và thưởng thức. Cụ thể, chúng tôi đã cố gắng sử dụng kiểu chữ để người lớn tuổi có thể dễ dàng đọc được, và chúng tôi cố găng hết sức để trang web này tương thích với phần mềm text-to-speech (chuyển văn bản thành lời nói) cho người khiếm thị.

*Truy cập phổ dụng là gì?

Phổ dụng nghĩa là “áp dụng được cho mọi trường hợp.” Vì thế, truy cập phổ dụng nghĩa là “thiết kế một trang web để đảm bảo rằng mọi người đều có thể truy cập.”  Truy cập phổ dụng yêu cầu mọi người, bất kể đặc điểm và khả năng cá nhân, như giới tính, tuổi tác, chiều cao, giáo dục, thành phần gia đình, điều kiện thể chất, chủng tộc, sở thích, tính cách, hiểu biết, hay khẩu vị, đều có thể sử dụng và hiểu trang web của chúng tôi.

Các trình duyệt Web gợi ý

Trang web của Tỉnh Aichi theo nguyên tắc, bạn phải tạo ra Như bạn có thể thấy trong các phiên bản mới nhất của các trình duyệt sau:

  • Internet Explorer
  • Firefox

Các Trang Web phiên bản trước

Nội dung các trang web phiên bản trước sẽ được cập nhật khi có điệu kiện và được chuyển đổi phù hợp với những chính sách nêu trên.


Đầu trang