Trang chủ > Cuộc sống ở Tỉnh Aichi > Phòng chống thảm họa > Khu vực Cảnh báo thảm họa liên quan đến trầm tích và Khu vực Cảnh báo đặc biệt thảm họa liên quan đến trầm tích

Cuộc sống ở Tỉnh Aichi

Phòng chống thảm họa

Khu vực Cảnh báo thảm họa liên quan đến trầm tích và Khu vực Cảnh báo đặc biệt thảm họa liên quan đến trầm tích

Khu vực có nguy cơ thảm họa liên quan đến trầm tích được xác định là khu vực cảnh báo thảm họa liên quan đến trầm tích.

Trong số các khu vực cảnh báo thảm họa liên quan đến trầm tích, các khu vực được xem là có nguy cơ gây ra thiệt hại cho các tòa nhà, gây ra những hậu quả thảm khốc hay tổn hại nghiêm trọng cho cư dân, được xác định là khu vực cảnh báo đặc biệt thảm họa liên quan đến trầm tích.

Khu vực cảnh báo thảm họa liên quan đến trầm tích
  • Lở đất (sạt lở dốc)
    • Khu vực dốc từ 30 độ trở lên và cao từ 5m trở lên.
    • Khu vực trong bán kính 10m tính từ đỉnh dốc theo chiều ngang
    • Khu vực trong bán kính có độ lớn gấp đôi chiều cao của dốc (hoặc 50m nếu dốc cao hơn 50m) tính từ chân dốc theo chiều ngang
  • Lũ quét
    • Khu vực có độ dốc 2 độ trở lên từ điểm bắt đầu ngập đến dòng chảy từ trên núi chảy xuống là nơi dễ xảy ra lũ quét
Khu vực cảnh báo đặc biệt thảm họa liên quan đến trầm tích

Là khu vực trong đó sạt lở dốc tác động lên tòa nhà do trầm tích bị dịch chuyển, v.v... một lực lớn vượt quá khả năng chịu lực tương ứng của tòa nhà, v.v... mà không gây ra tổn hại đáng kể cho cuộc sống hoặc tính mạng của cư dân, v.v...

Lở đất (sạt lở dốc) Lũ quét

(Chú ý) Các minh họa trên chỉ để tham khảo.


Đầu trang