Trang chủ > Cuộc sống ở Tỉnh Aichi > Giáo dục > Thông tin cho cư dân người nước ngoài muốn tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học công lập ở Tỉnh Aichi

Cuộc sống ở Tỉnh Aichi

Giáo dục

Thông tin cho cư dân người nước ngoài muốn tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học công lập ở Tỉnh Aichi

Nếu bạn là một cư dân người nước ngoài đã tốt nghiệp (hoặc dự kiến sẽ tốt nghiệp vào cuối năm tính theo năm tài chính) trường Trung học Cơ sở ở Nhật bản
(1) Làm thế nào để đăng ký

Nếu bạn đã tốt nghiệp (hoặc dự kiến sẽ tốt nghiệp) trường Trung học Cơ sở ở Tỉnh Aichi, vui lòng liên hệ với trường Trung học bạn đã tốt nghiệp (hoặc bạn đang theo học) để biết chi tiết về cách đăng ký thi. Trường Trung học Cơ sở của bạn sẽ có mẫu đơn đăng ký, v.v... Nếu bạn tốt nghiệp trường Trung học Cơ sở ngoài Tỉnh Aichi, xin vui lòng liên hệ với Phòng Giáo dục Trung học Phổ thông, Hội đồng Giáo dục Tỉnh Aichi (052-954-6786).

(2) Kỳ thi tuyển sinh dành cho sinh viên quốc tịch nước ngoài và những người trở về từ Trung Quốc (được tổ chức lần đầu với kỳ thi tuyển sinh năm 2009)

Kỳ thi tuyển sinh dành cho học sinh quốc tịch nước ngoài được tổ chức tại Trường Trung học cấp tỉnh Nagoya-Minami của Tỉnh Aichi (chương trình giáo dục chung), Trường Trung học cấp tỉnh Komaki của Tỉnh Aichi (chương trình giáo dục chung), Trường Trung học cấp tỉnh Koromodai của Tỉnh Aichi (chương trình giáo dục chung) và Trường Trung học cấp Tỉnh Toyohashi-Nishi của Tỉnh Aichi (chương trình giáo dục chung). Các sinh viên quốc tịch nước ngoài đã tốt nghiệp (hoặc dự kiến sẽ tốt nghiệp) trường Trung học Cơ sở và đã được nhận vào trường Tiểu học ở lớp 4 hoặc lớn hơn, hoặc bậc lớp 1-3 trong những trường hợp đặc biệt, có đủ điều kiện đăng ký tham dự kì thi tuyển sinh. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trường Trung học Cơ sở bạn đã tốt nghiệp (hoặc bạn đang theo học).

Nếu bạn là một cư dân người nước ngoài đã tốt nghiệp trường Trung học Cơ sở ở nước ngoài
(1) Làm thế nào để đăng ký

Sinh viên đã hoàn thành cấp học 9 năm tại một trường học thông thường ở nước ngoài đủ điều kiện để đăng ký. Để xác nhận, người đăng ký cần mang theo hồ sơ bao gồm học bạ (minh chứng rằng người đăng ký đã hoàn thành cấp học 9 năm của mình), tới để được Phòng Giáo dục Phổ thông Trung học thuộc Hội đồng Giáo dục Tỉnh Aichi kiểm tra trước nhằm xác nhận đủ điều kiện đăng ký dự thi. Nếu quá trình kiểm tra cho thấy học sinh có đủ điều kiện tham dự kỳ thi, thì học sinh có thể tham dự kỳ thi tuyển sinh tại bất kỳ trường Trung học công lập nào của Tỉnh Aichi. Sau khi đăng ký thi của học sinh đã được xác nhận đủ điều kiện, học sinh sẽ được cấp một "Giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký thi", chứng nhận này phải được nộp cùng với đơn đăng ký tham dự kỳ thi.

Quá trình kiểm tra có thể mất khoảng một tuần, do đó, chúng tôi khuyên người đăng ký thi nên thực hiện việc xác nhận đủ điều kiện dự thi càng sớm càng tốt (nên thực hiện trước thời hạn đăng ký). Các mẫu đơn đăng ký bắt buộc, v.v... được cung cấp từ Phòng Giáo dục Trung học Phổ thông, Hội đồng Giáo dục Tỉnh Aichi sau khi kết thúc tháng 11.

(2) Lưu ý khác

Nếu bạn là một cư dân nước ngoài sống tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp trường Trung học Cơ sở ở nước ngoài và muốn tham dự kỳ thi tuyển sinh của một trường Trung học công lập ở Tỉnh Aichi, bạn sẽ được phỏng vấn về năng lực tiếng Nhật, các tiêu chí để đăng ký thi, và động lực học tập sau khi nhập học. Nếu bạn muốn tham dự một kỳ thi tuyển sinh của một trường Trung học công lập ở Tỉnh Aichi, vui lòng liên hệ với Phòng Giáo dục Trung học, Hội đồng Giáo dục Tỉnh Aichi càng sớm càng tốt.

Xin lưu ý rằng các bài kiểm tra trình độ học thuật trong kỳ thi tuyển sinh, các cuộc phỏng vấn và các lớp học tại các trường trung học đều bằng tiếng Nhật.

Liên quan đến Các câu hỏi trong phần thi học thuật của Kỳ thi tuyển sinh từ năm 2010 trở đi

Trong giai đoạn chuyển tiếp đối với cấp Trung học Cơ sở mới (từ ngày 1 tháng 4 năm 2009 đến ngày 31 tháng 3 năm 2012), các câu hỏi trong kỳ thi tuyển sinh sẽ bao gồm nội dung trong các tài liệu học tập mới, và kèm theo hướng dẫn.

Các câu hỏi trong kỳ thi tuyển sinh mùa xuân năm 2010 sẽ có các kiến thức đã được giảng dạy tài liệu hỗ trợ cho các ngành khoa học. Bản sao các tài liệu hỗ trợ cho các phần thi tương ứng (tài liệu được sử dụng chủ yếu bởi các học sinh Trung học Cơ sở tại Aichi) sẽ được gửi cho người đăng ký cùng với các giấy tờ cần thiết. Điều này cũng sẽ áp dụng cho các môn khoa học và toán học trong các kỳ thi tuyển sinh từ năm 2011 đến mùa xuân năm 2014.

Làm thế nào để chọn một trường học (bằng tiếng Nhật)

Thông tin chi tiết về các trường trung học công lập ở Tỉnh Aichi được đề cập trong Sách Cẩm nang Trường Trung học công lập (trong đó cung cấp các thông tin hữu ích để chọn trường). Để mua sách này, vui lòng liên hệ với Hiệp hội Xúc tiến Giáo dục Tỉnh Aichi (052-961-8501).

Thông tin trường học cũng được đề cập ở mục Tìm Trường Học Của Tôi! (http://www.manabi.pref.aichi.jp/myschool/).


Đầu trang