Trang chủ > Cuộc sống ở Tỉnh Aichi > Việc làm > Chương trình Hòa giải cho các tranh chấp lao động cá nhân

Cuộc sống ở Tỉnh Aichi

Việc làm

Chương trình Hòa giải cho các tranh chấp lao động cá nhân

Nếu bạn đang gặp rắc rối (chẳng hạn như các trường hợp được liệt kê dưới đây) tại nơi làm việc, chương trình hòa giải cho các tranh chấp lao động cá nhân luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn!
  • Sa thải mà không thông báo
  • Cắt giảm lương không có sự thỏa thuận
  • Công ty từ chối cho phép bạn quay trở lại làm việc sau khi nghỉ
  • Các lý do thuyên chuyển công tác không thể chấp nhận
  • Không có lời giải thích thuyết phục về lý do tại sao bị khuyến khích nghỉ việc
  • Công ty yêu cầu thay đổi từ nhân viên toàn thời gian thành nhân viên bán thời gian
  • Nhân viên đòi khoản bồi thường lớn khi nghỉ việc

v.v...

Nếu bạn đang gặp rắc rối tại nơi làm việc, chương trình hòa giải cho các tranh chấp lao động cá nhân luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn!

Ủy ban Quan hệ Lao động Tỉnh Aichi cung cấp một chương trình hòa giải cho các tranh chấp lao động cá nhân để giải quyết vấn đề (liên quan đến điều kiện làm việc, v.v...) giữa nhân viên và nhà tuyển dụng.

Chương trình hòa giải cho các tranh chấp lao động cá nhân làm nhiệm vụ gì?

Chương trình hòa giải cho các tranh chấp lao động cá nhân được xây dựng để giúp giải quyết vấn đề lao động thông qua đàm phán. Ba cán bộ hoà giải có kinh nghiệm lắng nghe ý kiến của cả hai bên từ góc nhìn công bằng và độc lập, xác định và làm rõ vấn đề, tổng hợp các ý kiến và đưa ra lời khuyên, v.v...

Những cán bộ hoà giải (một ủy viên công ích, một Uỷ viên của người lao động và Ủy viên của người sử dụng lao động) được lựa chọn từ các thành viên của Ủy ban Quan hệ Lao động Tỉnh Aichi.

Chương trình hòa giải khả dụng miễn phí cho cả người sử dụng lao động và người lao động.

Xin lưu ý! Khi có đăng ký hòa giải, nếu bên kia không muốn hợp tác thì quá trình hòa giải không thể bắt đầu.

Làm thế nào để đăng ký chương trình hòa giải

Để đăng ký chương trình hòa giải, vui lòng sử dụng mẫu đơn đã được tạo sẵn.

Đăng ký bằng đơn theo mẫu

Để nộp đơn, người đăng ký vui lòng trực tiếp đến văn phòng. Người đăng ký (người liên quan tới vụ tranh chấp hay một nhân viên am hiểu tình hình) sẽ được phỏng vấn để lấy thông tin chi tiết cần thiết cho quá trình hòa giải.

Xin lưu ý! Nếu người đăng ký không thành thạo tiếng Nhật, vui lòng đến văn phòng cùng với thông dịch viên. Ngoài ra, vui lòng điền vào mẫu đơn bằng tiếng Nhật.

Nếu bạn cần thêm thông tin về "hoà giải"

Xin vui lòng liên hệ với Bộ phận Điều chỉnh thuộc Phòng Các vấn đề chung và Điều chỉnh, Ủy ban Quan hệ Lao động Tỉnh Aichi.

Xin lưu ý! Chấp nhận các yêu cầu bằng tiếng Nhật.
Số điện thoại: 052-954-6833


Đầu trang