Trang chủ > Tóm tắt về Tỉnh Aichi > Sơ lược về Tỉnh Aichi > Khái quát về Tỉnh Aichi

Tóm tắt về Tỉnh Aichi

Sơ lược về Tỉnh Aichi

Khái quát về Tỉnh Aichi

Lịch sử

Trước và trong giai đoạn hệ thống chính trị Ritsuryo lịch sử Nhật Bản, Tỉnh Aichi chia làm ba vùng là Owari (vùng sông Kiso và sông Shonai), Mikawa (vùng phía tây Mikawa và sông Yahagi), và Ho (vùng phía đông Mikawa và sông Toyo). Tuy nhiên, sau Cải cách Taika vào thế kỷ thứ 7, ba khu vực này được tổ chức lại thành hai tỉnh, Owari và Mikawa, và duy trì hình thức tổ chức này đến thời kỳ Edo.

Năm 1871, theo sự bãi bỏ Hệ thống Han, Owari (ngoại trừ Huyện Chita) trở thành Tỉnh Nagoya, và Mikawa nhập với Huyện Chita tạo thành Tỉnh Nukata. Tháng 4/1971, Tỉnh Nagoya được đổi tên thành Tỉnh Aichi, và vào ngày 27/11 cùng năm, bỏ Tỉnh Nukata, nhập thẩm quyền và diện tích của tỉnh này vào Aichi. Như vậy, các tỉnh độc lập trong thời gian dài là Owari và Mikawa được thống nhất thành Tỉnh Aichi.

Khi mới thành lập, Tỉnh Aichi bao gồm hơn 2.900 thị trấn và làng, nhưng vào năm 1970, do nhiều sự sáp nhập trong các thời kỳ Meiji và Showa, Tỉnh Aichi chỉ còn lại 88 thành phố trực thuộc. Trong khoảng 30 sau đó, số lượng thành phố trực thuộc của Tỉnh Aichi không thay đổi, nhưng do 16 lần sáp nhập vào năm 2003 là một phần của đợt đại sáp nhập Heisei, ngày 1/10/2009, số lượng thành phố trực thuộc của Tỉnh Aichi là 60 (35 thành phố, 23 thị trấn, và 2 làng)

Nguồn gốc của cái tên “Aichi”

Người ta nói cái tên “Aichi” xuất phát từ một bài thơ do nhà thơ Takechi Kurohito sáng tác, nằm trong tập ba của tuyển tập thơ Man'yoshu (“Vạn Diệp tập”), một tuyển tập thơ Nhật Bản nổi tiếng. Trong đó có đoạn thơ được dịch ra là:
Hạc vừa kêu vừa bay, Sakurada xa hút, Phải chăng bờ Aichi (Ayuchi), Nước triều vừa mới rút, (Bãi giờ đây đã lộ), Hạc vừa kêu vừa bay.
“Ayuchi” dần đổi thành “Aichi” và được lấy làm tên cho huyện địa phương. Sau khi bãi bỏ Hệ thống Han, chính quyền tỉnh được thành lập ở Lâu đài Nagoya ở huyện Aichi, và tên của huyện được lấy làm tên của tỉnh mới.


Đầu trang