Trang chủ > Công nghiệp > Nghề thủ công truyền thống ở Tỉnh Aichi

Công nghiệp

Dưới đây là thông tin về các nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống ở tỉnh Aichi.

Để biết thêm thông tin về các nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống trên toàn quốc, vui lòng truy cập trang chủ Hiệp hội Xúc tiến Nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống.

Quản lý bởi: Hội Ngành công nghiệp Gốm sứ và Cuộc sống, Phòng Công nghiệp Vùng
Điện thoại: 052-954-6345 (số trực tiếp)
Fax: 052-954-6976


Đầu trang